Gala Dinner – ngày hội kết nối các doanh nghiệp Business Matching HCM 6 của Commitment Chapter