KỶ NIỆM 20 NĂM NGÀY CƯỚI – CÔNG THÀNH – PHẠM THANH