QUYỀN VƯƠNG

+ Để xem được phim bạn vui lòng Click vào nút Play đóng tất cả quảng cáo bật lên khoảng 10 lần là vào xem được phim
+ Dùng trình duyệt cốc cốc hoặc plugin chặn quảng cáo nếu quảng cáo làm bạn không vui. Bấm vào nút Play nhiều lần cho đến khi xem được phim