server game tự chỉnh

Loading

Server game tự chỉnh là một loại máy chủ game mà người dùng có thể tùy chỉnh các thiết lập và tùy chọn cho trò chơi mà họ đang chơi.

Bao gồm các thiết lập như số lượng người chơi trong một trò chơi, độ khó của trò chơi, và các tùy chọn khác nhau cho các tính năng trong trò chơi. Khi thuê Server game tự chỉnh tại trung dũng media bạn được toàn quyền sử dụng cho các trò chơi trực tuyến.

đánh giá sản phẩm