Bản giá thuê server chơi game

thuê server chơi game ArkConan Exiles

🗄 Server 10 người chơi trong 30 ngày, giá = 250.000đ 

🗄 Server 20 người chơi trong 30 ngày, giá = 450.000đ 

🗄 Server 40 người chơi trong 30 ngày, giá = 800.000đ

🗄 Server 70 người chơi trong 30 ngày, giá = 1.200.000đ

🗄 Server 100 người chơi trong 30 ngày, giá = 1.500.000đ

thuê server chơi game Valheim

🗄 Server 10 người chơi trong 30 ngày, giá = 250.000đ. 

thuê server chơi game Rust

🗄 Server 10 người chơi trong 30 ngày, giá = 250.000đ  

🗄 Server 20 người chơi trong 30 ngày, giá = 400.000đ

thuê server chơi game Dayz

🗄 Server 10 người chơi trong 30 ngày, giá = 250.000đ

🗄 Server 20 người chơi trong 30 ngày, giá = 400.000đ  

thuê server chơi game Gta v

Server 30 người chơi trong 30 ngày, giá = 300.000đ. 

thuê server chơi game Last Oasis

🗄 Server 10 người chơi trong 30 ngày, giá = 250.000đ. 

🗄 Server 20 người chơi trong 30 ngày, giá = 400.000đ. 

🗄 Server 50 người chơi trong 30 ngày, giá = 650.000đ

🗄 Server 100 người chơi trong 30 ngày, giá = 1.000.000đ

thuê server chơi game Factorio

🗄 Server 10 người chơi trong 30 ngày, giá = 300.000đ. 

thuê server chơi game 7 Days To Die

🗄 Server 10 người chơi trong 30 ngày, giá = 300.000đ. 

Liên hệ thuê server

86 Bình Qưới, Phường 27, Quận Bình Thạnh, TP.HCM

69/24 Đường 47, Kha Vạn Cân, P. Hiệp Bình Chánh, Q. Thủ Đức, TP.HCM

Điện thoại: 0902.577.267 – 039.5055.180

Email: trungdungmedia77@gmail.com

Facebook: trungdungmedia

liên hệ discord: